FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Värden

Värdegrund

Som företag tror vi på vissa kärnvärden som beskriver vår karaktär och leder vårt uppträdande - gentemot våra kunder och inom samhället i allmänhet. Det är dessa värden som gör oss till ett samhällsansvarigt företag och en pålitlig partner.

Säkerhet
Vi bjuder våra kunder den högsta säkerhetsnivån vid varje uthyrning eller försäljning. Vår syn på säkerhet är proaktiv: Närhelst och varhelst vi ser en chans att förbättra säkerheten eller utrota riskanta vanor, uppträder vi proaktivt för att skapa den säkrast möjliga arbetsmiljön för våra anställda och kunder.

Ansvarighet

Vi åtar oss ansvaret för alla verksamheter som ingår i vårt arbete. Vår målsättning är inte bara att få jobbet gjort, utan att få det gjort ordentligt så att vi bjuder kunden den bästa möjliga upplevelsen.

Integritet
Våra kollegor och kunder vet att de kan lita på oss. Vi fattar alla våra beslut på ett ärligt och uppriktigt sätt.

Engagemang
Vi är experter på vad vi gör och vi gör det energiskt och entusiastiskt. Vi investerar vår tid och energi på att uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders förväntningar.

Samarbete
Riwal står för teamwork, inte bara internt utan också i samarbetet med kunden. Tillsammans söker vi de bästa lösningarna, möjligheterna och förutsikterna.