Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Kalla fakta: erbjuda lösningar för arbete på höjdvid -25°C

När vi säger att vi kan bjöd lösningar för snart sagt alla miljöer, menar vi det på allvar. Så när man bad oss att tillhandahålla arbetsliftar åt en stålkonstruktör som byggde ett extra golv på 15 meter höjd i ett fryshus, var vi mogna för den utmaningen. Platsens extrema förhållanden, med temperaturer ned till -25°C, var för krävande för vanlig standardutrustning. En vidare komplikation vid just det här projektet var att liftarna dessutom måste vara tillräckligt smala för att passa mellan lokalens lagerställningar. 

 

Vår lösning
Våra konkurrenter kunde bara komma med standardlösningar, Team Riwal rådgjorde med kunden för att med mycket kort varsel åstadkomma en skräddarsydd lösning. Vi hämtade två Holland Lift N195 EL12 saxliftar från vår danska maskinpark och tog dem till Nederländerna, där vi snabbt gjorde följande kritiska ändringar så att de skulle kunna fungera kontinuerligt i en sådan fientlig omgivning:

 • Frostkänsliga elkablar byttes ut mot kylbeständiga polyuretankablar
 • Batterierna försågs med kontinuerlig laddning för att hindra syralösningen från att frysa, med hjälp av en 25 meter förlängningssladd och en styrräls
 • Standardslangar byttes ut mot kylbeständiga slangar
 • Hydrauloljan byttes ut mot specialolja med låg viskositet för att bibehålla rätt tryck i pumparna
 • Track Units installerades för att övervaka batteriernas laddningstid och tillstånd

Fördelar för kunden
Med lösningarna som våra konkurrenter bjöd kunde jobbet endast utföras i skift - en timmes drift och en timme för att låta utrustningen hämta sig från den extrema kylan. Med de modifierade saxliftarna kunde kunden däremot arbeta kontinuerligt. På så sätt kunde vår kund slutföra sitt projekt inom den givna tiden, produktivt, kostnadseffektivt och utan maskinhaveri eller andra störningar - vilket också betyder mer säkerhet.