FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Industrisektorn

Arbete i korrosiv miljö

Somliga av våra kunder inom industrisektorn arbetar i krävande omgivningar där utrustningen utsätts för slitage genom korrosion. Med vår erfarenhet har vi lärt oss att vidta förebyggande åtgärder för att hålla kundens utrustning i funktionsdugligt skick och reducera risken för olyckor till följd av maskinstörningar.

Vi har t.ex. en kund som återvinner finmetaller ur askresterna efter bränt hushållsavfall vid återvinningsfaciliteter över hela Europa. Firman behöver lyftutrustning för arbete på höjder från åtta till sexton meter. Tidigare leverantörer av drivna lyftanordningar försåg kunden med standardutrustning varvid den fientliga miljön, inte helt oväntat, ledde till att alla deras maskiner tog skada genom korrosion. Leverantörerna debiterade avsevärda kostnader för denna skada till kunden, vilket ledde till ändlösa diskussioner om ansvarighet.

 

 

 

Förebyggande åtgärder

Det går inte att helt stoppa korrosion i en fientlig omgivning, men om förebyggande åtgärder vidtas från första början kan effekten både bromsas och lindras. Vi behandlade alla metalldelar och många andra komponenter med Tectyl ML Wax och anbringade Tectyl Clear på hydrauliska ventilblock, hydraulkomponenter, kopplingar och slangadaptrar. Vi anbringade också Interflon OG Grease på löpbandets stålversion och behandlade alla stiftbussningar, rörliga delar och öppna komponenter med Interflon EP+lube, varefter vi förseglade dem med Interflon OG Grease.

Vidare anbringade vi Tectyl Clear på arbetskorgen och användarens styrskåp och monterade ett konsolhölje på bommarna för att hålla manöverpanelen ren. Slutligen anbringade vi Interflon EP + Lube på elkomponenter, kablar och reläer.

 

 

 

Lägre kostnader och mindre störningar

Resultaten har bevisat att vi gjorde rätt. Kunden kan utföra sin verksamhet med knappt några avbrott till följd av maskinhaveri eller akuta underhållskrav. Vi har kunnat förebygga korrosion av stift och kopplingar så att elektriska problem reducerats till ett minimum och reparationskostnader till följd av trasig utrustning har sjunkit avsevärt. I stället för det fientliga förhållandet som kunden hade med sin förra leverantör ser man på oss som en partner som hjälper till med kostnadsbesparing och förbättrad produktivitet.