FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Säkerhet

Säkerheten främst

Inom vår bransch är säkerheten olösligt förbunden med våra produkter – i själva verket är den vår viktigaste produkt. Vi tillhandahåller säker åtkomst och kommer aldrig att kompromissa vad det gäller säkerhet eftersom den är ett av våra kärnvärden. I praktiken betyder det säker utrustning, säkra processer och all kunskap och medvetenhet som kan uppnås med träning och en fastrotad säkerhetskultur.

Säker utrustning

Säker utrustning börjar med kvalitetsmateriel och expertunderhåll. Varje gång en maskin återvänder till ett av våra kundcenter inspekteras den uppifrån och ned, och vid behov utförs genast erfordrat underhåll. Dessutom besiktigas all utrustning årligen för godkännande.

 

Säker praxis

Vi garanterar säkra förfaranden i varje stadie genom att uppfylla normen OHSAS 18001, som är internationell standard för hälso- och säkerhetsmanagement. Med vårt OHSAS 18001-certifikat kan vi garantera våra kunder att vi har ett allomfattande system på plats för att reducera risken för en olycka till sitt absoluta minimum.

 

Säkerhetskultur

Säker utrustning och säker praxis i all ära men utan kunskap och utan säkerhetskultur räcker det inte till. Det är därför vi tränar vår egen personal och erbjuder våra kunder kurser i säker användning av utrustningen, med behöriga och kunniga instruktörer. Om lokala säkerhetsföreskrifter kräver vissa kompetenser ser vi till att alla användare och övervakare har genomgått den erfordrade träningen med framgång och är helt behöriga enligt samma föreskrifter.

Varje personalmöte vid alla våra nästan 60 depåer börjar med säkerhet. Varje vecka tar personalledningen en "säkerhetspromenad" runt depån för att kunna upptäcka eventuella risker. I allmänhet ber vi våra medarbetare att komma med förslag varje gång de ser något som kan medföra en säkerhetsrisk. Alla problem och incidenter noteras på vår "Förbättringstavla" - och åtgärdas. Vårt mål är noll olyckor och tillbud och vi arbetar hårt för att uppnå det med en proaktiv hållning vad det gäller säkerhet.

Certifikat för säkerhet och kvalitet:

 • OHSAS 18001, standard för management av arbetsmiljön
 • ISO 9001 för kvalitet
 • VCA (säkerhetscertifikat för entreprenörer) i Nederländerna