Inschrijven nieuwsbriefFAQSnelle aanvraag
Netherlands - Dutch
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Ons beleid

De Riwal Holding Group stelt hoge eisen aan de naleving van het groepsbrede SHEQ-managementsysteem, dat centraal wordt gecoördineerd en gecontroleerd. We streven er continu naar om de beste klantervaring te bieden door oplossingen te bieden voor veilig en efficiënt werken op hoogte. "Veiligheid eerst" staat centraal in ons bedrijf en we zoeken voortdurend naar manieren om onze prestaties te verbeteren en een veiligheidscultuur op te bouwen. We zetten ons ook in om onze wereldwijde expertise te gebruiken om een duurzamere toekomst mogelijk te maken door duurzaamheid te omarmen als een integraal onderdeel van onze activiteiten en besluitvorming.

Wij streven ernaar:

 • De beste klantervaring bieden met diensten en producten die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en volledig voldoen aan hun eisen.

 • Veilige en gezonde werkomstandigheden bieden en waarborgen voor onze medewerkers (vast en tijdelijk), bezoekers, aannemers en andere belanghebbenden.

 • Onze medewerkers in staat stellen veilig te handelen en voor hun gezondheid en welzijn te zorgen.

 • Ervoor zorgen dat onze diensten en activiteiten worden uitgevoerd en beheerd op een manier die het milieu beschermt.

 • Ons deel van de verantwoordelijkheid nemen om toekomstige generaties een duurzamer leven te bieden door bij te dragen aan duurzame ontwikkeling op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

 • Identificeer continu kansen, risico's en verbetermogelijkheden in onze gehele waardeketen door rekening te houden met gezondheid en veiligheid, ethiek, milieu en mensenrechten.

 • Op alle niveaus van de organisatie en met relevante belanghebbenden actief communiceren en betrokkenheid bij ons beleid en onze SHEQ-doelstellingen promoten, en best practices en kennis delen binnen de Groep.

 • Beoordeel en verbeter continu de effectiviteit van ons SHEQ-beheersysteem door onze doelstellingen, risico's, KPI's en resultaten te herzien.

Binnen Gezondheid & Veiligheid

 • De gezondheid en veiligheid van onze werknemers, aannemers, klanten en derden te beschermen en een gezonde en veilige werkomgeving te bieden.
 • Voortdurend de HSE-werkomstandigheden verbeteren om steeds verder te komen in de richting van onze doelstelling "Nul ongevallen".
 • Voorkom werkgerelateerde ziekten en gezondheidsproblemen.
 • Werk voortdurend aan het verbeteren van de gezondheids- en veiligheidscultuur op alle niveaus binnen Riwal, met behulp van een "top-down" en "bottom-up" benadering waarbij de betrokkenheid en feedback van medewerkers wordt aangemoedigd.
 • Zorg voor alle benodigde apparatuur, middelen en training; om het bewustzijn van al onze medewerkers op het gebied van gezondheid en veiligheid te vergroten.
 • Zorgen voor naleving van de toepasselijke nationale, regionale en lokale HSE-voorschriften en -wetten.
 • Houd u aan de regels van Riwal bij het overschrijden van nationale, regionale of lokale voorschriften en wetten.

 


Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Duurzaamheid

 • Houd rekening met alle positieve en negatieve ecologische, sociale en economische effecten die we hebben op de samenleving en onze belanghebbenden.
 • Het welzijn, de inzetbaarheid en professionele vaardigheden van onze medewerkers bevorderen en verbeteren
 • Acties ondernemen om bij te dragen aan 7 van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
 • Doe eerlijk zaken en werk in overeenstemming met de ethische normen en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Toezien op naleving van onze gedragscode met betrekking tot integriteit, corruptie en discriminatie.
 • Zoek continu naar innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij de economische, ecologische en maatschappelijke belangen in balans zijn.
 • Onze energie- en hulpbronnenefficiëntie verhogen door middel van elektrificatie van machines, efficiënt transport, koolstofcompensatie en gebruik van hernieuwbare energie.
 • Vergroot ons waterverbruik efficiënter en beheer op verantwoorde wijze onze afvalstromen.
 • Bescherm het milieu en de gemeenschappen waarin we werken en leven door vervuiling te voorkomen, onze impact te minimaliseren en te investeren in lokale initiatieven.
 • Gebruik de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als ons leidend instrument om dit beleid op te stellen en bij te werken.
 • Neem in ons beleid of onze codes de vereiste op om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de universele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te respecteren en na te leven.

Binnen Kwaliteit

 • Stel onze klanten centraal bij alles wat we doen.
 • Luister actief naar de behoeften en verwachtingen van onze klanten en innoveer onze producten en diensten om hieraan te voldoen.
 • Ontwikkel en onderhoud de processen die we nodig hebben om de beste klantervaring te bieden.
 • Continu de kennisbasis van Riwal meten, onderhouden en vergroten door middel van werving en training van talent.
 • Respecteer de vertrouwelijkheid van belanghebbenden en individuele privacy en blijf transparant in alle andere aspecten van ons werk.
 • Het leveren van de beste klantervaring en het respecteren van gezondheids-, veiligheids- en milieuregels is een individuele verantwoordelijkheid van ons allemaal, op elk niveau binnen onze organisatie. Deze beleidsverklaring is onderdeel van ons SHEQ-managementsysteem, dat is ingericht op basis van de ISO 9001, 45001, 14001 en MVO Prestatieladder (gebaseerd op ISO 26000 norm) en is van toepassing op al onze medewerkers, opdrachtnemers, leveranciers, bezoekers en andere belangrijke zakenpartners. Het Uitvoerend Management is verantwoordelijk voor het creëren van een geschikte werkomgeving ter ondersteuning van de bovengenoemde aspecten in deze beleidsverklaring. Het beleid wordt regelmatig herzien om er zeker van te zijn dat het relevant is en voldoet aan de nieuwste nalevingsvereisten. Het zal beschikbaar worden gesteld aan alle geïnteresseerden.

 

 

P. Torres                                         R. Timmers                                                     

CEO                                                CFO