Inschrijven nieuwsbriefFAQSnelle aanvraag
Netherlands - Dutch
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Riwal helpt om blootstelling aan dieselmotoremissie terug te dringen

 

In oktober van dit jaar (2018) is dieselmotoremissie toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende stoffen. Daarover hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de EU een akkoord bereikt.

Werkgevers zijn er straks verantwoordelijk voor dat hun personeel niet wordt blootgesteld aan een maximale hoeveelheid aan dieselmotoremissie. Onder anderen bus- en vrachtwagenchauffeurs, garagepersoneel, bouwvakkers, wegwerkers en bestuurders van bestelbussen ademen relatief veel dieselmotoremissie in. In Nederland gaat het om honderdduizenden werknemers. (Bron: NOS)

In navolging van dit akkoord hebben werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid afspraken gemaakt om de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) op de bouwplaats zo veel als mogelijk terug te dringen. Op dit manier moet de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kleiner worden en de kwaliteit van werk verbeteren. (Bron: Bouwmachines.nl)

Met een nog groenere verhuurvloot wil Riwal haar klanten helpen om deze afspraken waar te maken. De verhuurvloot, waarvan 64% op dit moment bestaat uit volledig elektrisch materieel, blijft groeien.
Deze machines zijn een duurzaam alternatief voor diesel aangedreven machines en zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met klanten, die specifieke behoeften hebben op gebied van duurzame oplossingen. Geen emissie en lage geluidsniveaus zijn gunstig voor het milieu en de gebruikers van onze machines. Voor meer informatie over onze unieke elektrische oplossingen lees hier meer.

De overige (diesel) aangedreven machines in de verhuurvloot worden sinds oktober 2018 voorzien van Shell GTL Fuel, een alternatieve brandstof, die schoner verbrandt dan conventionele diesel. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof, zwavel en stikstofoxiden. Testen tonen zelfs aan dat de lokale uitstoot en zwarte rook duidelijk onder de wettelijk voorgeschreven waarden komen. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar.