Inschrijven nieuwsbriefFAQSnelle aanvraag
Netherlands - Dutch
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Verhoog uw veiligheid en efficiency op uw project

Riwal Safety Truck
Veilig en efficiënt werken op hoogte, daar staat Riwal voor. Maar hoe kun je dit concreet in praktijk brengen op een project? En wat komt daar allemaal bij kijken? Voor het bedrijf dat de hoogwerker inhuurt, maar ook voor de operator die de hoogwerker bedient. Wat mag je verwachten en hoe meet je eigenlijk in hoeverre je nu aan de wet- en regelgevingen voldoet die gesteld worden aan werken op hoogte?

 

Allemaal vragen die we graag voor onze klanten beantwoorden
We zien nu nog te vaak dat werken met hoogwerkers en/of werken op hoogte niet vlekkeloos verloopt. Wet- en regelgevingen worden niet nageleefd, door onwetendheid of simpelweg omdat men niet weet waar te beginnen. Werken met verkeerde materialen of het niet juist inzetten van machines is een veelvoorkomende uitdaging die we tegenkomen. Bij deze uitdagingen willen wij klanten graag ondersteunen. Door het inzetten van onze op maat gemaakte oplossingen brengen wij behoeften, vragen en uitdagingen in beeld en stellen een plan van aanpak op om het project veilig en efficiënt in te richten. 

Waarvoor kan de Riwal Safety Truck ingezet worden?
Ons doel is om onze klanten en operators bewust maken van de gevaren en risico’s van onze machines, maar vooral (veiligheid)bewustzijn creëren. Dit kan onder andere door de Safety Scan, maar ook door een Onsite Safety Training. Om dit doel te kunnen uitvoeren hebben wij een mobiele trainingsruimte ingericht, onze Riwal Safety Truck. Hierdoor is het mogelijk om de Safety Scan en de Onsite Safety Training op een door de klant gewenste locatie uit te voeren. De Safety Scan en de Onsite Safety Training (met de Virtual Reality trainingssimulator) kunnen afzonderlijk, maar ook in combinatie met elkaar ingezet worden.

Safety Scan
Via de Safety Scan kan Riwal de veiligheid en efficiency op het projectterrein in kaart brengen, waardoor duidelijk wordt hoe dat project momenteel presteert op een aantal thema’s (nulmeting). Dit resulteert in een totaalscore, waarbij het vervolgens mogelijk is om de klant aan de hand van de score handvatten te bieden over hoe zij de hoogwerkers veiliger en efficiënter kunnen gebruiken door een op maat gemaakte veiligheidstoolbox.

Onsite Safety Training
Tijdens deze training worden operators op de projectlocatie getraind met de Virtual Reality trainingssimulator.

Zowel beginnende als gevorderde medewerkers worden uitgedaagd en getraind in een veilige virtuele omgeving. Door gebruik te maken van de VR trainingssimulator krijgen operators vooraf ingestelde scenario's in verschillende risicovolle situaties. De uitvoering van de opdrachten worden gevolgd en getoetst en leiden tot een score. Na afloop van de training zijn de operators weer voldoende bijgespijkerd en in staat om veilig en efficiënt op grote hoogte te kunnen werken.

Voordelen Riwal Safety Truck

 • Versterkt het belang van veilig werken op de projectlocatie
 • Medewerkers kunnen na één uur training al veiliger en efficiënter werken
 • Direct inzicht in het niveau van medewerkers. Wanneer dit niet voldoet aan uw eisen, kan direct overgegaan worden tot training
 • Bespaart geld doordat medewerkers minder reistijd hebben voor het volgen van training
 • Risicovolle situaties worden beter ingeschat en daardoor kunnen schades voorkomen worden