Inschrijven nieuwsbriefFAQSnelle aanvraag
Netherlands - Dutch
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Verhoog de veiligheid en efficiency op uw project met de Safety Scan

Safety Scan

Na onderzoek van de Inspectie van SZW blijkt dat werken op hoogte met een hoogwerker de meest veilige optie is. Helaas blijkt hieruit ook dat niet de machine de oorzaak is van ongevallen, maar dat in meer dan 80% van de gevallen de fout ligt in de voorbereiding of bediening. Bij Riwal is veiligheid prioriteit nummer één. In de afgelopen 50 jaar hebben wij enorm veel kennis en ervaring opgedaan, die we graag willen delen met onze klanten om ze verder te helpen. Veiligheid is dus meer dan alleen het leveren van een veilige machine. Door middel van de Safety Scan willen wij onze klanten en operators bewust maken van de gevaren en risico’s van onze machines, maar vooral (veiligheids)bewustzijn creëren. 

 

Wat is de Safety Scan?
De Safety Scan is een uniek concept, wat is ontwikkeld om met name voor onze klanten met grote bouwprojecten de uitvoering veiliger en efficiënter te laten verlopen. Door een bezoek aan de bouwplaats en een audit van het werkterrein, met behulp van een online audit programma, meten wij hoe veilig en efficiënt er op een project wordt gewerkt met hoogwerkers. In de meting wordt rekening gehouden met de wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. De audit wordt gedaan door een ervaren veiligheidsdeskundige aan de hand van een objectieve vragenlijst, bestaande uit 20 vragen. De beoordeling van de antwoorden wordt gedaan op basis van de wettelijke grondslag. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Uit iedere Safety Scan komt een totaal score, waarmee u inzicht krijgt hoe uw project presteert op bovenstaande thema’s. Hierbij dient de eerste Safety Scan als nulmeting waarbij een plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met de klant. Daarnaast is het mogelijk om de klant handvatten te bieden over hoe zij de hoogwerkers veiliger en efficiënter kunnen gebruiken door een op maat gemaakte veiligheidstoolbox.

Om de geboekte vooruitgang te peilen kan op verzoek bij hetzelfde project een tweede Safety Scan een aantal maanden later uitgevoerd worden.

Resultaat
Het doel van de Safety Scan is om onze klanten en operators bewust te maken van de gevaren en risico’s van onze machines, maar vooral (veiligheids)bewustzijn creëren. Daarnaast bieden wij u een verbetertool, wat u handvatten geeft om de hoogwerkers veiliger en efficiënter te gebruiken. Tevens kan de tool knelpunten inzichtelijk maken per project. 

Door het inzetten van de Safety Scan krijgt u meer inzicht in hoe veilig en efficiënt uw project verloopt. Na de uitvoering van de Safety Scan en een eventuele veiligheidstoolbox, ontvangt u twee rapportages, één met de volledig ingevulde lijst en één met uitsluitend de behandelpunten om uw project veiliger en efficiënter te maken.