Riwal 0
Menu

Veiligheid voorop

In onze branche zijn veilige producten van essentieel belang. Sterker nog veiligheid is ons belangrijkste product. Wij leveren producten om veilig te werken op hoogte en we doen er alles aan om onze belangrijkste kernwaarde te realiseren. In de praktijk betekent dit: veilige machines, veilige processen en het bijbrengen van kennis en bewustzijn via opleidingen. Binnen Riwal heerst een veiligheidscultuur en dat dragen we graag uit naar buiten.

 

Veilige machines
Veilige apparatuur begint met hoge kwaliteit producten en onderhoud door experts. Wanneer een machine uit de huur komt en terug wordt gebracht naar ons depot wordt deze van boven tot onder gecontroleerd en wordt eventueel onderhoud direct uitgevoerd. Voordat de machine weer wordt afgeleverd bij een klant wordt de machine nog eens nagekeken. Daarnaast wordt alle apparatuur jaarlijks gekeurd door een onafhankelijke instantie.

Naleving veiligheid
We zorgen voor een veilig proces door in elke fase vast te houden aan de OHSAS 18001-norm, de internationale standaard voor gezondheids- en veiligheidsmanagement. Door onze OHSAS 18001-certificering, kunnen wij onze klanten ervan verzekeren dat onze processen zo zijn ingericht dat wij ongevallen weten te beperken tot een minimum.

Sinds 2015 neemt Riwal deel aan het Zero Accidents Netwerk. Het Zero Accidents Netwerk is een netwerk voor en door bedrijven die zich hard maken voor veilig werken en streven naar nul ongevallen. De deelname aan het netwerk kan een waardevolle bijdrage leveren om het aantal ongevallen op de werkvloer terug te dringen.

Veiligheidscultuur
Veilige machines en goede processen zijn één ding, maar zonder juiste kennis en cultuur is dat niet voldoende. Daarom leiden onze gecertificeerde, deskundige trainers niet alleen ons eigen personeel op, maar ook onze klanten. Zo kan iedereen veilig leren werken met onze machines. Waar veiligheidsvoorschriften gelden en specifieke certificeringen nodig zijn, zorgen we dat alle werknemers en leidinggevenden de juiste opleiding met succes hebben afgerond.

Elke vergadering met het personeel op een van onze 60 depots begint met een beoordeling van de veiligheid. Iedere week lopen de hiervoor aangewezen medewerkers een "veiligheidswandeling" rond het depot om te controleren op eventuele risico's. Meer algemeen, we vragen onze medewerkers om alles wat een veiligheidsrisico zou kunnen vormen te noteren. Alle problemen en incidenten worden vermeld op ons "Improvement Board" en worden behandeld. Ons doel is nul ongevallen en incidenten en we werken er hard aan om dat te bereiken met een proactieve aanpak van veiligheid.

Gecertificeerd voor veiligheid en kwaliteit
OHSAS 18001:2007
VCA*2008/5.1